Song og Spelkorlaget av 8 .mars & søn

Historiske bilder fra koret gjennom tidene